Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA

Od 25.05.2018r. obowiązuje europejskie rozporządzenie o ochronie danych osobowych zwane RODO. W związku z powyższym zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1) Administratorem danych osobowych jest salon pielęgnacji psów Anna Raszkiewicz, mający siedzibę na ulicy Żwirki i Wigury 54 w Toruniu.

2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu wyznaczenia terminu wizyty oraz realizacji usługi

    3) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji.
4) Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody.
5) Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Ponadto informuję że ma Pan/Pani prawo do:
1. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

2. wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawne;

3. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem wyznaczenia terminu wizyty oraz  wykonania usługi.